Lượt truy cập 
 Đang online 001
 Tổng số : 007493174
 
Tin tức » Sự kiện & bình luận Hôm nay là :
Việt Nam và quỹ đạo Trung Quốc - tác giả Hạ Đình Nguyên, nguyên chủ tịch Ủy ban tranh đấu Tổng hội Sinh viên Sài Gòn.
11.09.2012 04:01

Xem hình
NĐ: "Vào thời điểm cheo leo nhất của Việt Nam, họ chớp thời cơ chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam(1974). Vào thời kỳ Đặng Tiểu Bình, nhằm lúc Việt Nam khó khăn nhất, họ tiến quân công khai đánh Việt Nam (1979), chiếm thêm 5 đảo của quần đảo Trường sa (1988).
Trong 10 năm phản bội Việt Nam và kết giao với Mỹ, Đặng đã nhanh chóng phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, hiện đại hóa quân sự, và trở thành một cường quốc thế giới.
Và nay, Bắc Kinh quay ra thách thức với Mỹ, giành quyền phân chia trật tự thế giới theo tham vọng của mình." - Hạ Đình Nguyên               Cái lưỡi rắn độc của Trung Cộng đang thè le tại Biển Đông         Tuổi trẻ Việt Nam biểu tình tại Hà Nội chống Trung Cộng xâm lược

            Việt Nam và quỹ đạo Trung Quốc


 Việt Nam là một quốc gia đã tồn tại hơn 4.000 năm, với lịch sử chiến tranh giữ nước liên tục chống lại các cuộc xâm lăng của phương Bắc, nhưng cũng như hầu hết các quốc gia phương Đông đều bị lạc hậu trước sự phát triển của phương Tây, bị phương Tây đô hộ.

Chủ nghĩa Cộng sản xuất hiện từ phương Tây đã du nhập vào Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia khác, trở thành phương tiện tạo thêm một sức sống mới, vượt qua chế độ Phong kiến đã lạc hậu, làm kích thích tinh thần chiến đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và ý thức mới về một thể chế dân chủ, các nước đã cùng đứng chung trong một hệ tư tưởng là Chủ nghĩa Cộng sản.

Vòng xoáy ý thức hệ

Giữa thế kỷ 20, thế giới chuyển hóa thành hai phe, phe theo chủ nghĩa Cộng sản và phe chống chủ nghĩa Cộng sản. Việt Nam là một nước nhỏ, nằm vào vị trí địa-chính trị quan trọng nên đã trở thành trận địa giao tranh của hai thế lực, tiếp tục chìm trong máu lửa, trong khi các nước lớn Liên Xô, Trung Quốc thì đã sớm giành được độc lập, thoát ra khỏi chiến tranh.

Thời đại bước vào một vòng xoay mới: Phe chống chủ nghĩa Cộng sản - mà ta quen gọi là chủ nghĩa Tư bản – do sự phát triển khoa học kỹ thuật và tinh thần đấu tranh cho khát vọng dân chủ, đã chuyển hóa thành thể chế dân chủ ngày càng tốt hơn, đưa xã hội tiến lên một bước văn minh, các giá trị sống con người được tôn trọng và có luật pháp nâng đỡ, với mô hình tam quyền phân lập, đã thuyết phục hầu hết các quốc gia trên thế giới đi theo.

Trong khi đó, phe theo chủ nghĩa Cộng sản, thực hiện mô hình XHCN, với Liên Xô là 80 năm, Trung Quốc hơn 50 năm, theo cơ chế tập quyền độc đoán, trở thành một thể chế xơ cứng, chậm phát triển, tệ nạn chuyên quyền, hối lộ trong giới cầm quyền trở thành hệ thống. Nội bộ giới cầm quyền liên tục trải qua những cuộc thanh trừng nhau đẫm máu, nhân dân bị buộc phải sống trong khuôn khổ bị chỉ huy toàn diện.

Khát vọng tự do của nhân dân và của một bộ phận lớn những người có ý thức trong đảng Cộng sản Liên Xô đã thúc giục họ cùng nhau tự đứng lên, làm một cuộc cách mạng thay đổi thể chế cũ của 80 năm qua, sang thể chế mới: Từ bỏ chủ nghĩa xã hội, giải tán đảng Cộng sản, chuyển sang cơ chế dân chủ, hội nhập vào thế giới, không xem quốc gia khác là kẻ thù, chỉ chăm lo cho sự phồn vinh của đất nước mình trong tinh thần cạnh tranh toàn cầu theo luật chơi bình đẳng.

Liên Xô, vốn là quốc gia đi đầu, được xem là thành trì của phong trào Cộng sản quốc tế, nay không còn nữa.

Hệ tư tưởng chủ nghĩa CS đã bộc lộ tính bất khả thi về mặt thực tiễn, lẫn rối loạn về mặt lý thuyết ở quy mô thế giới. Từ đây cũng chính thức chấm dứt cuộc đấu tranh ý thức hệ của chủ nghĩa CS quốc tế, mà Việt Nam đã là nạn nhân đẫm máu lâu dài nhất.

Còn lại ngày nay, chỉ là sự rơi rụng cuối mùa của giai đoạn lịch sử, trong đó có Việt Nam, Lào, Bắc Triều Tiên, mà Trung Quốc là kẻ đứng đầu, còn mang tên là chủ nghĩa xã hội.

Tên gọi, thật ra không quan trọng, vì nó chỉ là sự giả danh. Giả danh, có nghĩa là ẩn danh để lợi dụng. Nó có giá trị cho kẻ lợi dụng và có nguy hại cho người bị lợi dụng.

    "Lãnh đạo đảng CSTQ, bên ngoài vẫn khoác áo “XHCN mang màu sắc Trung Quốc”, nhưng bên trong âm thầm chuyển sang chủ nghĩa dân tộc Đại Hán cực đoan với tham vọng bành trướng. "

Chế độ Cộng sản Trung Quốc, thực chất chưa bao giờ mang khát vọng XHCN, như khát vọng tốt đẹp ban đầu của người khai sinh ra chủ thuyết Cộng sản. Cộng sản Trung Quố̃c, trong suốt thời kỳ cai trị của Mao Trạch Đông, thực hiện mô hình XHCN theo cách của mình, hơn nửa thế kỷ đã không thành công.

Nội bộ không ngừng đấu tranh giành quyền lực, lên tiếp gây ra những đợt thanh trừng đẫm máu, người dân sống trong nghèo đói và lạc hậu.

Lãnh đạo đảng CSTQ, bên ngoài vẫn khoác áo “XHCN mang màu sắc Trung Quốc”, nhưng bên trong âm thầm chuyển sang chủ nghĩa dân tộc Đại Hán cực đoan với tham vọng bành trướng. Tận dụng thời cơ Mỹ đang bận bịu với cuộc chiến tranh Việt Nam, Mao kết giao với Mỹ, phản bội Việt Nam – người cùng chiến hào XHCN.

Vào thời điểm cheo leo nhất của Việt Nam, họ chớp thời cơ chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam(1974). Vào thời kỳ Đặng Tiểu Bình, nhằm lúc Việt Nam khó khăn nhất, họ tiến quân công khai đánh Việt Nam (1979), chiếm thêm 5 đảo của quần đảo Trường sa (1988).

Trong 10 năm phản bội Việt Nam và kết giao với Mỹ, Đặng đã nhanh chóng phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, hiện đại hóa quân sự, và trở thành một cường quốc thế giới.

Và nay, Bắc Kinh quay ra thách thức với Mỹ, giành quyền phân chia trật tự thế giới theo tham vọng của mình.

Không còn cuộc chiến ý thức hệ

Chiến tranh gọi là ý thức hệ giữa hai phe, giờ đây hoàn toàn chấm dứt. Thay vào đó là cuộc khủng hoảng giữa tham vọng bành trướng vai trò nước lớn của Trung Quốc, với các lực lượng chống bành trướng của các nước trong khu vực, kể cả Mỹ, đã đặt Việt Nam vào tình huống cực kỳ khó khăn trong vùng xoáy khốc liệt.

Vị trí địa – chính trị Việt Nam luôn đứng ở đầu sóng ngọn gió, tự nó là yếu tố nguy hiểm, luôn là thử thách ý chí VN về sự quyết định sinh mệnh của mình.

Phía Trung Quốc với tham vọng bành trướng bá quyền thì đã rõ, họ đang uy hiếp an ninh các nước khu vực Biển Đông, đặc biệt Việt Nam là chặng đầu trên con đường xâm lược.

    "Chiến tranh gọi là ý thức hệ giữa hai phe, giờ đây hoàn toàn chấm dứt. Thay vào đó là cuộc khủng hoảng giữa tham vọng bành trướng vai trò nước lớn của Trung Quốc... đặt Việt Nam vào tình huống cực kỳ khó khăn trong vùng xoáy khốc liệt."

Phía Mỹ đang toan tính giữa các chọn lựa đối sách với Trung Quốc: Kiềm chế quyền lực - chia sẻ quyền lực – hay nhường sự lãnh đạo khu vực châu Á cho Trung Quốc?

Giáo sư Hugh White (Úc), tác giả của phân tích nói trên, trong tác phẩm mới xuất bản “Sự Lựa Chọn Trung Quốc” (The China choice) cho rằng Trung Quốc đã lớn mạnh ở mức cân bằng, thậm chí có khả năng đảm nhiệm thay vai trò của Mỹ tại đây.

Khi bà Ngoại trưởng Clinton chạy vòng quanh châu Á, nhằm củng cố tinh thần các nước đồng minh, thì ngày 4/9 tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì nói thẳng với bà : “Quan điểm của Trung Quốc là nhất quán và rõ ràng, Trung Quốc có chủ quyền tại các đảo ở Bbiển Đông và vùng nước lân cận.” và gợi ý chia phần : “không nơi nào mà Trung Quốc và Mỹ chia sẻ lợi ích và tương tác thường xuyên hơn là khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chúng ta không biết thật sự điều gì sẽ xảy ra.

Vấn đề Trung Quốc, không chỉ riêng là vấn đề liên quan Việt Nam. Chúng ta đã từng nghe và thấy, nước Mỹ luôn đề cao và can thiệp mạnh mẽ các vấn đề về nhân quyền trên khắp thế giới.

Và đây, con quỷ dữ Bắc Kinh chính là vấn đề nhân quyền ở quy mô thế giới, đang là một thử thách nặng nề cho nhân loại hôm nay. Nó không được giải quyết, đồng nghĩa với sự suy sụp nghiêm trọng về khát vọng vươn lên của một loài người có ý nghĩa hơn.

Tuy nhiên, một buổi tiệc có vui vẻ náo nhiệt hay không, cũng tùy thuộc thái độ của từng thành viên tham dự, cũng như trong kinh thánh đạo Ki-tô có câu : “ Nếu ngươi không chịu xòe bàn tay ra, thì ân sủng của Chúa cũng không đến được.” Sự xòe bàn tay ra không có nghĩa là van xin hay dấu chỉ sự yếu thế, đối lập với động thái màu mè, mà là bộc lộ tính quyết đoán của mình, là giá trị của tính cách trong sự chọn lựa.

Thái độ của Việt Nam sẽ quyết định sinh mệnh của VN, như lịch sử đã mách bảo cả hai chiều : kiên quyết hay nhu nhược.

Lực hút của quỹ đạo Trung Quốc

Lịch sử mấy ngàn năm cho thấy, mỗi thời kỳ Trung Quốc hưng thịnh thì đem quân đi đánh chiếm các quốc gia lân cận.

Thời đại ngày nay các quốc gia đều có mối liên hệ ràng buộc toàn cầu, không cho phép một quốc gia đem quân đi đánh chiếm một quốc gia khác theo cách trắng trợn. Nhưng một Trung Quốc Cộng sản ngoại lệ, có thể làm điều ngoại lệ.

Một mặt Trung Quốc tìm cơ hội khiêu khích để lấy cớ gây chiến tranh, một mặt, tạo áp lực và gặm nhấm dần từng ngày, từng phần đất liền, biển và đảo. Mặt khác, mưu mô hơn, là sách lược xâm lăng bằng “sức mạnh mềm” như đã thực hiện lâu nay.

Ngày xưa, khi quân nhà Thanh kéo sang xâm lược Việt Nam với khẩu hiệu “Phù Lê, diệt Trịnh” (ủng hộ nhà Lê, tiêu diệt chúa Trịnh), nay ý đồ của Trung Quốc là phương châm “Phù Đảng, diệt Quốc” (ủng hộ đảng CSVN, thôn tính nước Việt Nam) dưới chiêu bài hai nước cùng là CNXH, cùng là Đảng cộng sản anh em !

Sự ngu trung của trí tuệ và trạng thái bạc nhược của tinh thần, dưới ngọn cờ XHCN, đảng CSVN đã dắt dẫn Việt Nam dấn bước vào con đường ngày càng khó khăn.

    "Căn cứ trên những lời phát biểu của các lãnh đạo Hà Nội, có thể nhận biết rằng, những gì Trung Quốc muốn, Việt Nam gần như đồng thuận, những vấn đề nhân dân quan tâm thì cho là nhạy cảm, nói úp mở và né tránh."

Sau 10 năm chiến tranh vừa công khai vừa âm thầm, mất đất và mất đảo, Đảng CSVN sang tận Thành Đô năm 1991, ký kết với Đảng CSTQ một Hiệp ước bí mật mà 20 năm sau, nhân dân và Quốc hội Việt Nam chưa biết nội dung , chỉ biết đó là văn kiện tái bang giao, hữu nghị với khẩu hiệu16 chữ vàng được treo dán khắp nơi.

Mọi đau thương, mất mát vừa qua ( sinh mạng, đất liền, biển đảo) đã không được phép nhắc tới.

Hai mươi năm, vô vàn sự kiện nguy hiểm đã được Trung Quốc triển khai thực hiện ở VN.

Căn cứ trên những lời phát biểu của các lãnh đạo Hà Nội, có thể nhận biết rằng, những gì Trung Quốc muốn, Việt Nam gần như đồng thuận, những vấn đề nhân dân quan tâm thì cho là nhạy cảm, nói úp mở và né tránh.

Qua các cuộc tiếp xúc mới đây (đầu tháng 9) giữa các lãnh đạo VN và Tướng Tàu, đầy lời lẽ quanh co mà không ai có thể biết tính chân thực của mỗi bên nằm ở đâu. ? Người dân chỉ thấy VN như trượt dài trong quỹ đạo của Trung Quốc, như một nửa thân người đã nằm trong miệng cọp.

Hiếm hoi để có thể nghe một lời nói chân thật, đúng sự thật, như được nghe lời xác định rành mạch của Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh, tuy không có vai trò lớn lắm của quốc gia : “…một phần lãnh thổ thiêng liêng của đất nước vẫn còn bị nước ngoài chiếm đóng, chủ quyền lãnh thổ vẫn còn nguy cơ bị nước ngoài xâm phạm, tạo nên một thách thưc vô cùng lớn đối với nước ta..”

Đúng như vậy, người đại diện đã nói lên được sự thật với đối phương, và cũng nói lên được sự thật với nhân dân. Việt Nam ngày nay chọn lựa lối đi nào trong bối cảnh gay cấn này?

Đó là câu hỏi bức thiết cho mỗi người Việt Nam, cho toàn dân Việt Nam. Đó cũng sẽ là một câu trả lời nặng nề dành cho Đảng CSVN, những người đang gánh trên vai trách nhiệm lịch sử đối với dân tộc và quốc gia của mình, trước kẻ thù xâm lược, lại vừa cùng chung với kẻ thù một “nỗi niềm XHCN”.

Bài viết phản ánh quan điểm và văn phong của tác giả, nguyên chủ tịch Ủy ban tranh đấu Tổng hội Sinh viên Sài Gòn.

Nguồn >>> Việt Nam và quỹ đạo Trung Quốc (BBC)

TIN LIÊN QUAN:

Quan hệ Việt - Trung không có lớn hay nhỏ - tác giả Hạ Đình Nguyên

[19.07.2012 18:53]
NĐ: Gần đây Thời báo Hoàn Cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đe dọa: “Việt Nam sẽ đau đớn nếu thân Mỹ”. Báo Hoàn Cầu còn đưa ra tối hậu thư : “Con đường thực tế duy nhất của Việt Nam là hợp tác với Trung Quốc để hạn chế sự xoay trục của Mỹ về châu Á".
Bọn bành trướng Đảng cộng sản Trung Quốc đã vạch Đường lưỡi bò, xâm lược Hoàng Sa Trường Sa, kêu gọi mời thầu 9 lô dầu của Việt Nam, ngang ngược thành lập Tp.Tam Sa các vùng đảo của Việt Nam. Hiện nay các binh đoàn quân Trung Quốc đang núp bóng là dân lao động phổ thông,lao động dự án, nuôi cái bè trên vùng biển chiến lược của Việt Nam, chiếm rừng đầu nguồn và dùng tiền mua chuộc Đội ngũ tay sai người Việt, Cam pu chia, Lào thân Trung Quốc đã được cài cắm nơi nơi nhằm thực hiện mưu đồ xâm chiếm toàn bộ Đông Dương

Việt Nam cấp thiết có ngọn cờ hòa hợp dân tộc


NĐ: Tổ quốc lâm nguy, xin đừng vô cảm, gấp rút lắm rồi, Việt Nam cần có ngọn cờ hòa hợp dân tộc để đoàn kết các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và trên Thế giới, mới chiến thắng bè lũ bành trướng Trung cộng xâm lược và bọn tay sai, lật đổ ý thức hệ độc tài phát xít.

TUYÊN NGÔN THẾ KỶ XXI.

NĐ: " Bản chất của Trung Cộng là vừa ăn cướp vừa la làng. Bản chất của Hoa Kỳ là bảo vệ các nước vì mối quan hệ Quốc tế hai bên cùng có lợi.
Trung Cộng đang có cái Lưỡi Bò thè le liếm láp Biển Đông, thực hiện chiến lược bành trướng, xâm lược các nước láng giềng không chỉ bị Thế giới vạch tội mà còn làm cho không ít người dân Trung Hoa muốn cắt bỏ.
Hoa Kỳ không hề xâm lược một tấc đất của bất kỳ Quốc gia nào mà vì lợi ích chung, Nhân quyền, dân chủ, dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh..." - Nhà thơ Nguyễn Quốc Minh

Hồ Cẩm Đào của Trung Cộng nói gì tại tại APEC, ngày 7/9/2012 ?

NĐ: "Giơ cao để đánh" là đặc thù của thế chế Trung Cộng mà ấn phẩm "Mao Trạch Đông ngàn năm công tội" đã lột tả. Tập Cận Bình khó có thể ngồi vào chiếc ghế của Hồ Cẩm Đào.
Gần đây, Tập Cận Bình đã hủy bỏ gặp mặt Thủ tương Singapore và ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Rodham Clinton. Đại hội đảng Trung Cộng thứ 18 sắp diễn ra vào tháng 11/2012. Đến giờ phút này mà Hồ Cẩm Đào còn đi dự Hội nghị Apec. Những tín hiệu tại Diễn đàn Apec đó cho thấy : Tập Cận Bình không phải là người ngồi vào chiếc ghế Hồ Cẩm Đào.

Nguyễn Quốc Minh Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tin mới-Tin mới-Tin mới 
THẮNG LỢI TO LỚN TẠI HỘI NGHỊ HÒA BÌNH Ở THỤY SỸ TRONG HAI NGÀY 15-16/6/2024 : TOÀN VẸN LÃNH THỔ UKRAINE LÀ NỀN TẢNG CHO BẤT KỲ THỎA THUẬN HÒA BÌNH NÀO
CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ CỦA CHA (CHỦ NHẬT 16-6-2024) - HAPPY FATHER'S DAYT
NHỮNG KẺ “ĐẦU TRỌC GIẢ SƯ” ???
HOAN HÔ VIỆT NAM CHÍNH THỨC CÔNG BỐ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC BẮC-NAM HƠN 70 TỶ USD ĐƯỢC NỀN KINH TẾ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI LÀ NHẬT BẢN ĐÁP ỨNG
NHÀ BÁO TRƯƠNG HUY SAN VÀ LUẬT SƯ TRẦN ĐÌNH TRIỂN
Tin trên Google : Ngày Đêm 01/06/2024 - 31/07/2024
TẠI SAO VẪN LỪNG KHỪNG SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 24/2012/NĐ-CP ?
CHỦ TỊCH HẠ VIỆN MỸ KHẲNG ĐỊNH: NGA-TRUNG QUỐC-IRAN LÀ TRỤC MA QUỶ MỚI
TRỤ CỘT GIA ĐÌNH - NIỀM VUI BIỂN TRỜI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB) & ÔNG TRẦN MỘNG HÙNG

 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Người bình thường chỉ tạo ra những giá trị hang ngày. Còn người tài năng thì tạo ra những giá trị tương lai.
C.P.COOKE.

Bản quyền thuộc về : Nguyễn Quốc Minh - Doanh nhân Ngày Đêm