Lượt truy cập 
 Đang online 003
 Tổng số : 007008623
 
Tin tức » Sự kiện & bình luận Hôm nay là :
CÔNG BỐ KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM 47 CHỨC DANH CHỦ CHỐT TẠI QUỐC HỘI ĐÚNG HAY SAI ?
11.06.2013 01:37

Nghe chưa = Chưa nghe >> xem để biết !
Nghe chưa = Chưa nghe >> xem để biết !
NĐ:Ngày Đêm, rỗi hơi ngồi kiểm tra số học, nên có thêm cột 6, thì thấy được vài người khớp với Tổng số người bỏ phiếu 492. Tuy vậy, không ít vị có số phiếu trật lấc. Do Ngày Đêm hiểu sai hay số liệu Công bố chưa đúng ? Cụ thể: Trần Đại Quang chỉ có 480/492 phiếu, Hoàng Tuấn Anh lại có dôi lên 494/492 phiếu, Vũ Đức Đam 489/492 phiếu, Nguyễn Minh Quang 479/492 phiếu, Nguyễn Thị Kim Ngân 490/492 phiếu, Nguyễn Bắc Son có số phiếu vọt lên đáng ngờ 629/492 phiếu,Phùng Quang Thanh 489/492 phiếu,Đinh La Thăng 483/492 phiếu, Trương Hòa Bình 487/492 phiếu, Bùi Quang Vinh 482/492phiếu, Nguyễn Hoa Bình 490/492 phiếu ...
Như vậy, tín nhiệm thấp là hòa cả làng, chưa có ai chiếm trên 246 phiếu để phải đi bước tiếp theo.

 


CÔNG BỐ KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM 47 CHỨC DANH CHỦ CHỐT TẠI QUỐC HỘI ĐÚNG HAY SAI ?
 
 

8h35 phút sáng 11/6/2013, kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn đã được công bố trước Quốc hội trong tổng số 492 đại biểu có mặt bỏ phiếu.

 Nguồn công bố ở các cột 1,2,3,4,5 bảng Tổng hợp dưới đây từ VnEconomy  và Pháp luật Việt Nam .
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được 330 phiếu tín nhiệm cao, 133 tín phiếu nhiệm và 28 phiếu tín nhiệm thấp, trong tổng số 492 đại biểu có mặt.

Rất nhiều vị đạt tỷ lệ dưới 50% số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được 210 phiếu tín nhiệm cao, 122 phiếu tín nhiệm, 160 phiếu tín nhiệm thấp. Thống đốc NHNN nguyễn Văn Bình được 88 phiếu tín nhiệm cao, 194 phiếu tín nhiệm, 209 phiếu tín nhiệm thấp.

 Ngày Đêm, rỗi hơi ngồi kiểm tra số học, nên có thêm cột 6, thì thấy được vài người khớp với Tổng số người bỏ phiếu 492. Tuy vậy, không ít vị có số phiếu trật lấc. Do Ngày Đêm hiểu sai hay số liệu Công bố chưa đúng ? Cụ thể: Trần Đại Quang chỉ có 480/492 phiếu, Hoàng Tuấn Anh lại có dôi lên 494/492 phiếu, Vũ Đức Đam 489/492 phiếu, Nguyễn Minh Quang 479/492 phiếu, Nguyễn Thị Kim Ngân 490/492 phiếu,
Nguyễn Bắc Son có số phiếu vọt lên đáng ngờ 629/492 phiếu,Phùng Quang Thanh 489/492 phiếu,Đinh La Thăng 483/492 phiếu, Trương Hòa Bình 487/492 phiếu, Bùi Quang Vinh 482/492phiếu, Nguyễn Hoa Bình 490/492 phiếu ...

Như vậy, tín nhiệm thấp là hòa cả làng, chưa có ai chiếm trên 246 phiếu để phải đi bước tiếp theo. Danh sách cụ thể như sau:


Số
TT
       Họ và tên
      Chức danh
  Tín
nhiệm
 cao
  Tín
nhiệm
 Tín
nhiệm
 thấp
Tổng
 số
phiếu
 0
             1
             2
    3
   4
   5
   6
 1 Trương Tấn Sang
 Chủ tịch nước
  330  133  28  491
 2 Nguyễn Thị Doan
 Phó chủ tịch nước   263  215  13  491
 3 Nguyễn Sinh Hùng  Chủ tịch Quốc hội  328  139  25  491
 4 Uông Chu Lưu
Phó chủ tịch Quốc hội
 323  155  13  492
 5 NguyễnThịKim Ngân Phó chủ tịch Quốc hội
 372  104  14  
 490
 6 Tòng Thị Phóng
Phó chủ tịch Quốc hội
 322  145  24  491
 7 Huỳnh Ngọc Sơn
Phó chủ tịch Quốc hội
 252  217  22  491
 8   Phan Xuân Dũng
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học
 - Công nghệ và Môi trường
 234  235  22

 491
 9  Nguyễn Văn Giàu Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế
 273  204  15
 492
 10  Trần Văn Hằng Chủ nhiệm Ủyban Đối ngoại
 253  229  9
 491
 11 Phùng Quốc Hiển
Chủ nhiệm Ủy ban
Tài chính Ngân sách
 291  189  11  491
 12 Nguyễn Văn Hiện
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp
 210  253  28  491
 13 Nguyễn Kim Khoa
Chủ nhiệm Ủy ban
Quốc phòng An ninh
 267  215  9  491
 14 Phan Trung Lý
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật
 294  180  18  492
 15 Trương Thị Mai
Chủ nhiệm Ủy ban về
các vấn đề xã hội
 335   151
 6
 492
 16 Nguyễn Thị Nương
Trưởng ban Công tác
 đại biểu
 292  183  17  492
 17 Nguyễn Hạnh Phúc
Chủ nhiệm Văn phòng
Quốc hội
 286  194  12
 492
 18  Ksor Phước
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc
 260  204  28  492
 19  Đào Trọng Thi Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa
- Giáo dục - Thanh niên
 - Thiếu niên và Nhi đồng
 241  232  19

 492
 20 Nguyễn Tấn Dũng
 Thủ tướng Chính phủ  210  122  160  492
 21 Hoàng Trung Hải
Phó thủ tướng Chính phủ
 186  261  44 491
 22 Nguyễn Thiện Nhân
Phó thủ tướng Chính phủ
 196  230  65  491
 23 Vũ Văn Ninh
Phó thủ tướng Chính phủ
 167  264  59  490
 24 Nguyễn Xuân Phúc
Phó thủ tướng Chính phủ
 248  207  35  490
 25 Hoàng Tuấn Anh
Bộ trưởng Văn hóa,
Thể thao và Du lịch
 90  288  116
 494
 26 Nguyễn Thái Bình
Bộ trưởng Bộ Nội vụ
 126  274  92  492
 27 Nguyễn Văn Bình
Thống đốc Ngân hàng
 Nhà nước
 88  194  209
 491
 28 Phạm Thị Hải Chuyền
Bộ trưởng Bộ Lao động
 - Thương binh và Xã hội
 105  276  111

 492
 29 Hà Hùng Cường
 Bộ trưởng Bộ Tư pháp
 176  280  36
 492
 30 Trịnh Đình Dũng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng
 131  261  100
 492
 31 Vũ Đức Đam
Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Văn phòng Chính phủ
 215  245  29

 489
 32 Vũ Huy Hoàng
Bộ trưởng Bộ Công Thương
 112  251  128  491
 33 Phạm Vũ Luận
Bộ trưởng Bộ Giáo dục
 và Đào tạo
 86  229  177
 492
 34 Phạm Bình Minh
 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 238  233  21  492
 35 Cao Đức Phát
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
 và Phát triển nông thôn
 184  249  58
 491
 36 Giàng Seo Phử
Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Ủy ban Dân tộc
 158  270  63
 491
 37 Trần Đại Quang
Bộ trưởng Bộ Công an
 273  183  24  480
 38 Nguyễn Minh Quang
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
 và Môi trường
 133  304  42
 479
 39 Nguyễn Quân
Bộ trưởng Bộ Khoa học
 và Công nghệ
 123  304  43
 470
 40 Nguyễn Bắc Son
Bộ trưởng Bộ Thông tin
và Truyền thông
 271  281  77
 629
 41 Phùng Quang Thanh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
 332  144  13  489
 42 Đinh La Thăng
Bộ trưởng Bộ Giao
thông Vận tả
 186  198  99  483
 43 Nguyễn Thị Kim Tiến
 Bộ trưởng Bộ Y tế
 108  228  146  482
 44 Huỳnh Phong Tranh
Tổng thanh tra Chính phủ
 164  241  87  492
 45
Bùi Quang Vinh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch
và đầu tư
 231
205
 46

 482
 46
Trương Hòa Bình
 Chánh án Tòa án
Nhân dân Tối cao
 195
 260
 34
 487
 47
Nguyễn Hòa Bình
Viện trưởng Viện Kiểm
 soát nhân dân Tối cao
 198
 269
 23
 490

Mời quý vị bật loa để nghe các nhân sỹ trí thức bình luận về thực trạng bỏ phiếu trên (Lưu ý, trong trường hợp mở ra mà không nghe được, thì quý vị sử dụng Vượt tường lửa là nghe bình thường):

 

 
TIN LIÊN QUAN:

Mời quý vị bật loa để nghe các nhân sỹ trí thức bình luận về TĐ Nguyễn Văn Bình và thực trạng bỏ phiếu trên (Lưu ý, trong trường hợp mở ra mà không nghe được, thì quý vị sử dụng Vượt tường lửa là nghe bình thường):

 * Có sự nhầm lẫn số phiếu của Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (LĐ)


Hiến pháp 'treo' đến bao giờ ? - phát biểu của đại biểu Dương Trung Quốc về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tại Quốc Hội

[28.05.2013 01:50]
NĐ:"Tôi rất băn khoăn ở chỗ ta đã đầu tư không ít để lấy ý kiến nhân dân, nhân dân rất hào hứng để tham gia, vậy mà ta lại chỉ nhân danh ý kiến nhân dân để điều chỉnh mà lại không thuyết phục thì tôi cho là sẽ ảnh hưởng đến hiệu ứng xã hội. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh là sửa đổi hay làm Hiến pháp là cả một cơ hội lịch sử, bởi nó sẽ chi phối hay điều chỉnh xã hội chúng ta ít nhất trong vài chục năm..." - ĐBQH Dương Trung Quốc

XIN ĐỪNG LỠ CHUYẾN TÀU LƯƠNG TÂM - ĐÔI DÒNG TÂM SỰ CÙNG TƯỚNG CAO NGỌC OÁNH - tác giả: Đăng Quang.

[04.06.2013 17:46]
NĐ: "Sự việc Ông Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực, theo tôi được biết, là do cán bộ dưới quyền ông gây ra, và hành vi của họ là sai trái với qui định của pháp luật. Việc chỉ đạo cấp dưới kiểm điểm, kỷ luật, sửa sai ... là hoàn toàn thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của ông. Làm được điều đó, trước hết, ông làm cho bộ mặt nhân quyền Việt Nam bớt lem luốc đi chút ít, tạo thêm ít trọng lượng cho cuộc chạy đua vào TTP năm nay và cái ghế Nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc năm sau. Thế nhưng, đó là trách nhiệm của ông với Nhà nước của ông. Ở đây, tôi chỉ nói về trách nhiệm của ông với riêng Ông Cù Huy Hà Vũ: Ông hãy làm đúng những gì pháp luật đã qui định đối với Ông Vũ, thế thôi, không xin ông ban thêm cái ơn riêng nào cho Ông Vũ, thế thôi ! " - Đăng Quang.Hoan hô Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết không nhắc tới Đảng cộng sản Việt Nam và mấy từ XHCN

[12.02.2013 23:58]
NĐ: " Đón chào năm mới Quý Tỵ - 2013 chính là thời điểm để một lần nữa, mỗi gia đình, mỗi người Việt Nam chúng ta khắc sâu công ơn dựng nước và giữ nước của các bậc tiền nhân. Biết bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ người Việt Nam nối tiếp nhau kiên cường chiến đấu, hy sinh, lao động sáng tạo, hiến dâng cho Tổ quốc cuộc đời mình để đất nước được như ngày hôm nay. Trách nhiệm của chúng ta là kế thừa xứng đáng sự nghiệp rạng rỡ của cha ông, phải xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ta ngày càng thêm giàu đẹp, vững bền."

Ai nói gì khác ý mình là mình “chụp mũ” người ta, cái đó lỗi thời, lạc hậu lắm rồi. Nó làm thụt lùi sự phát triển của đất nước - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tuyên bố.

[15.12.2012 18:43]
NĐ:“Bây giờ đừng có “chụp mũ” nhau, ví dụ người ta nói gì khác ý mình là mình “chụp mũ” người ta, cái đó lỗi thời, lạc hậu lắm rồi. Nó làm thụt lùi sự phát triển của đất nước”, Chủ tịch nước nói. Tuy nhiên, quan trọng là việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm thế nào cho thực chất, hiệu quả. “Coi chừng sẽ có tình trạng “chạy” phiếu, “vận động” phiếu. Nếu vận động mà được ông tốt phiếu nhiều, ông xấu phiếu ít thì tốt quá. Chỉ sợ là “vận động” theo kiểu móc ngoặc với nhau, được anh, được tôi thì hết sức lo lắng”, Chủ tịch nước bày tỏ.

TỪ ĐẢNG CỘNG SẢN BAN ĐẦU ĐẾN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HIỆN NAY ?

[27.12.2012 20:23]
NĐ:" Chỉ có một con đường sáng là lãnh đạo quay lại với dân, dựa vào, kiên quyết thật sự loại trừ tham nhũng, thực hiện dân chủ, tin tưởng trí thức yêu nước, trọng dụng nhân tài, phát huy tinh thần tự lực tự cường, thực hiện chính sách ngoại giao độc lập tự chủ, không chỉ hữu hảo với Trung Quốc mà quan hệ mật thiết với các nước lớn như Ấn, Nga, Nhật, Mỹ vì lợi ích chung, tăng cường quốc phòng, vũ trang, giáo dục phát huy truyền thống dũng cảm kiên cường của lực lượng vũ trang. Có như thế mới giữ được độc lập chủ quyền để đưa đất nước tiến lên, tránh được nguy cơ trở thành thuộc địa kiểu mới của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán." - Nguyễn Trọng Vĩnh

Nhóm lợi ích nhân danh ổn định chính trị - Tiến sỹ Lê Đăng Doanh trả lời báo chí nước ngoài.

[06.09.2012 17:43]
NĐ: “Kinh nghiệm cho thấy thất bại thường là đứa con hoang, thí dụ như ngay vụ Vinashin cũng không ai đứng ra chịu trách nhiệm cá nhân và cũng chưa xác định được trách nhiệm cá nhân”. "Hiện nay đã hình thành một tầng lớp đặc quyền, đặc lợi, cản trở mọi cải cách cần thiết, nhân danh ổn định chính trị - xã hội" - Tiến sỹ Lê Đăng Doanh


Đừng “đổ” cho báo chí khó khăn của ngân hàng !

NĐ: "Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cố tình không biết thực trạng hàng loạt doanh nghiệp phá sản và ngưng hoạt động, hàng triệu lao động không có thu nhập đang thất nghiệp và Vàng được loại ra khỏi rổ để tính CPI, Nợ xấu chất cao, các Doanh nghiệp ngắc ngoải không tiếp cận được vốn vay, trong khi NH lại đổ dồn đi mua Trái phiếu Chính Phủ để tăng đạt chỉ tiêu Tín dụng cuối năm đã làm cho Chỉ số Lạm phát tụt xuống là lẽ đương nhiên...

< TS Nguyễn Trí Hiếu
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cần sớm loại bỏ Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình để thay đổi tư duy về quản lý Tiền tệ & Thị trường vàng.

[26.12.2012 20:22]
NĐ: "Với những gì ông thống đốc Nguyễn Văn Bình đã làm hơn một năm nay, nói một đằng, làm một nẻo thì thực sự đã đánh mất lòng tin của đại đa số Nhân dân Việt Nam và uy tín Quốc tế khi ông ta được xếp vào một trong mười Thống đốc kém nhất Thế giới năm 2012.
Cấm vàng làm chức năng thanh toán trong nghị định 24, cấm các NHTM huy động vàng trong dân và độc quyền vàng miếng SJC là ngu xuẩn, phi nền kinh tế thị trường sẽ tạo ra buôn bán chui, bán lậu gây ra "đục nước, béo cò" cho các Nhóm lợi ích làm giàu bất chính, Ngân sách thất thu về lĩnh vực kinh doanh vàng do sự rối loạn từ chủ trương độc quyền Vàng miếng đang đi ngược nền kinh tế thị trường, gây bất ổn kinh tế ngày một trầm trọng hơn." - Nguyễn Quốc Minh, chuyên viên cao cấp Ngân hàng.

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình ngụy biện và tiếp tục chống lại Nghị quyết của Quốc Hội về quản lý vàng

[24.12.2012 19:10]
NĐ: Bà Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ - Môi trường của Quốc hội cho biết, tại kỳ họp 4 bà đã có văn bản chất vấn Thống đốc về việc Quyết định 1623 cho phép sản xuất kinh doanh vàng miếng SJC đã bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, trình tự thủ tục, đánh giá tác động văn bản trong ban hành văn bản pháp luật hay chưa? Vừa qua Thống đốc đã có công văn trả lời, trong đó chỉ nói về Nghị định 24 của Chính phủ mà không nói về Quyết định 1623.

Quốc Hội vẫn khẳng định Nghị quyết: "bảo đảm giá vàng trong nước sát với giá thế giới"

[23.11.2012 19:46]
NĐ: Liên quan tới thị trường vàng, vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm vì nhiều tháng qua giá trong nước đắt hơn thế giới hàng triệu đồng mỗi lượng, Quốc hội tiếp tục yêu cầu khắc phục bất cập trong quản lý và ổn định thị trường vàng, nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp về tài sản của người dân.
Như vậy, những gì mà thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã làm và phát ngôn trong phiên chất vấn đang chống lại Nghị quyết của Quốc Hội.

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã hiểu chưa đúng, viện dẫn không chính xác

[16.11.2012 19:00]
NĐ:" Khi Thống đốc Nguyễn Văn Bình lên nhậm chức, đã có hi vọng những biện pháp điều hành sẽ bớt hành chính. Nhưng có vẻ những biện pháp hành chính lại nhiều hơn, nghiêm ngặt với người dân hơn, từ chuyện trần lãi suất, chỉ một thương hiệu SJC đến cấm huy động vàng...
Tôi cho rằng công cụ hành chính thì dễ làm nhưng chỉ nên sử dụng trong một số trường hợp rất hãn hữu. Nếu lạm dụng và biến nó thành một công cụ chính sách được ưa thích sử dụng thì vấn đề chỉ bị dồn nén lại mà không thể giải quyết tận gốc rễ. Đến khi “vượt quá sức chịu đựng” thị trường sẽ có câu trả lời riêng và khi đó thường hậu quả rất lớn." - Ông Nguyễn Trí Dũng, Nhóm tư vấn chính sách vĩ mô, Ủy ban Kinh tế Quốc hội

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đang chống lại Nghị quyết của Quốc Hội

[14.11.2012 19:20]
NĐ: "Với những gì ông thống đốc Nguyễn Văn Bình đã làm hơn một năm nay, nói một đằng, làm một nẻo thì thực sự đã đánh mất lòng tin của đại đa số Nhân dân Việt Nam và uy tín Quốc tế khi ông ta được xếp vào một trong mười Thống đốc kém nhất Thế giới năm 2012.
Cấm vàng làm chức năng thanh toán trong nghị định 24, cấm các NHTM huy động vàng trong dân và độc quyền vàng miếng SJC là ngu xuẩn, phi nền kinh tế thị trường sẽ tạo ra buôn bán chui, bán lậu gây ra "đục nước, béo cò" cho các Nhóm lợi ích làm giàu bất chính, Ngân sách thất thu về lĩnh vực kinh doanh vàng do sự rối loạn từ chủ trương độc quyền Vàng miếng đang đi ngược nền kinh tế thị trường, gây bất ổn kinh tế ngày một trầm trọng hơn." - Nguyễn Quốc Minh, chuyên viên cao cấp Ngân hàng

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình phải chịu trách nhiệm hình sự về các thương hiệu Vàng miếng bị làm giả, nhái và rối loạn thị trường vàng ?

[12.11.2012 04:34]
NĐ:Đó là cẩu hỏi và cũng là câu trả lời của người dân Việt Nam hiện nay. Năm tổ chức được NH Nhà nước cấp phép sản xuất vàng miếng trước đây là NH ACB, Công ty vàng NH Phương Nam, Công ty vàng NH Sacombank, Công ty vàng NH Nông nghiệp, Công ty PNJ đã chủ động bàn giao khuôn đúc cho NH Nhà nước TP.HCM niêm phong quản lý do họ không được sản xuất vàng miếng nữa. Sự minh bạch này đồng nghĩa với việc dồn trách nhiệm pháp luật cho ông thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, đang đi ngược nền kinh tế thị trường hàng hóa là nguyên nhân làm rối loạn thị trường vàng miếng, để xảy ra tình trạng vàng miếng giả, nhái ngày một tràn lan gây thiệt hại vô cùng lớn cho nền kinh tế Việt Nam.

Chất vấn Thống đốc ngân hàng Nguyễn Văn Binh về “lợi ích nhóm”

[11.11.2012 02:44]
NĐ: Trong năm 2012, "Cục máu đông Nợ xấu" do các NHTM gây ra là nguyên nhân chính băng hoại nền kinh tế Việt Nam, Quốc tế đã xếp Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình là một trong 10 thống đốc Ngân hàng kém nhất Thế giới. Đặc biệt, Từ chủ trương sai trái độc quyền vàng miếng SJC, quy định trần lãi suất huy động và ảo tưởng trong việc nghiêm cấm Vàng làm chức năng phương tiện thanh toán, hiểu sai cơ bản về chủ trương Vàng hóa, Đôla hóa của Chính phủ mà Thống đóc NHNN Nguyễn Văn Bình đang đi ngược lại nền kinh tế thị trường hàng hóa.
Muốn có cú huých để phát triển nền kinh tế và khôi phục uy tín trong quan hệ thương mại với Quốc tế, đã đến lúc Quốc Hội phải tiệt trừ những kẻ đứng đầu Nhóm lợi ích Ngân hàng, Giao thông Vận tải,... nói một đằng lam một nẻo gây nguy kiệt Quốc gia Việt Nam.

Nợ xấu và Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình ? 

[31.10.2012 21:39]
NĐ: "Trong lúc nợ xấu thực sự của Việt Nam còn đang tranh cãi thì có thể nghĩ rằng, Thống đốc Bình đang mắc món “nợ xấu” khác thuộc phạm trù nguy hiểm ở cả ba nhóm: Nhóm 3: dưới chuẩn về hiểu biết; Nhóm 4: khiến người ta có quyền nghi ngờ về trình độ cầm cân nẩy mực cho nền kinh tế và; Nhóm 5: khả năng mất vốn đã bỏ ra cho cái ghế." - Hiệu Minh

ĐBQH Nguyễn Bá Thanh truy Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình về nợ xấu

[31.10.2012 20:06]
NĐ: Nếu có đổ vỡ kinh tế thì do ngân hàng. Ngoài nguyên nhân chính của nợ xấu là bất động sản đóng băng, ông Thanh cho biết, có một vấn đề lớn hơn, đó là nâng khống giá trị tài sản thế chấp lên để cho vay. Khu đất trị giá thực chỉ 200 tỷ đồng, ngân hàng định giá nâng lên 800 - 1.000 tỷ đồng và cho vay 600 tỷ. Nhưng khi rao bán 100 tỷ đồng mà không ai mua thì mất luôn 500 tỷ đồng. Đây chính là nợ xấu, chưa nói đến trước đó cả người đi vay, người cho vay đều bỏ túi chục tỷ đồng

"Nguồn gốc nợ xấu từ các ngân hàng thương mại mà ra thì các ngân hàng phải tự mình giải quyết " - chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành khẳng định.

[02.11.2012 04:17]
NĐ: Tôi hoàn toàn không đồng tình với việc thành lập công ty mua bán nợ xấu mà Quốc hội đang đề cập đến. Không việc gì nhà nước phải lập ra công ty đó. Nhiều lắm thì Nhà nước đứng ra với vai trò “bà đỡ” cho một công ty mua bán nợ do tư nhân đầu tư. Bởi lẽ, đã là nợ xấu thì mua với giá nào là hợp lý, không thể mua “cam thối” bằng giá của “cam tốt” được.

Ai gây ra thị trường vàng rối ren ?

[28.10.2012 05:17]
NĐ: Nếu quản lý tốt, có chính sách hay, người dân sẽ chẳng buồn giữ vàng, họ sẽ giữ tiền, rồi bỏ tiền vào làm ăn. Thậm chí lúc đó NH Nhà nước có thể phát triển một thị trường vàng cao cấp hơn, chẳng hạn như vàng tài khoản, “vàng giấy” (người dân mua vàng nhưng không cầm miếng vàng, thay vào đó là giấy chứng nhận sở hữu vàng...).Cứ mãi loay hoay với cái kiểu quản lý áp đặt, làm khó, cấm cản thì NH Nhà nước đã đi quá xa khi hạn chế hoặc vô hiệu hóa một quyền hợp pháp của người dân, đó là được sở hữu vàng.


Kẻ chịu trách nhiệm về nợ xấu và độc quyền vàng miếng SJC ?

[08.10.2012 02:48]
NĐ: "Căn bệnh Nợ xấu Ngân hàng đã di căn phát tán và thị trường Vàng miếng độc quyền SJC đã làm băng hoại nền kinh tế Việt Nam gây ra những tổn thất nặng nề cho hàng trăm ngàn doanh nghiệp bị phá sản, dừng hoạt động, Ngân sách nhà nước bị thất thu cực lớn, còn người dân thiệt hại vô cùng trong hoang mang khi mua bán, cất trử và gửi vàng.

Sốt vàng và câu hỏi về cơ chế độc quyền

[05.10.2012 03:54]
NĐ: TS Phạm Đỗ Chí - nguyên Chuyên gia Kinh tế và Đầu tư cao cấp của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng: Tình hình hiện nay gây khó khăn, tạo tâm lý bất ổn cho cả doanh nghiệp và một số lượng lớn dân cư giữ vàng. Trước mắt, khi giá vàng của các thương hiệu khác ngoài SJC giảm mạnh, người dân sẽ là người chịu thiệt thòi nhiều nhất và sau đó khó khăn sẽ đè nặng lên các doanh nghiệp, nhất là áp lực về vốn và giải quyết việc làm cho người lao động tham gia sản xuất vàng miếng.

Ngừng huy động, vàng sẽ càng nóng ? 

[09.10.2012 23:00]
NĐ: Những chủ trương, chỉ thị, công văn, phát ngôn... đầy mu mơ của ông Nguyễn Văn Bình từ ngày nhậm chức Thống đốc NHNN (3-8-2011) càng làm rối rắm trong quản lý tiền tệ. Cục máu đông Nợ xấu tín dụng ngân hàng đang phình ra và thị trường Vàng miếng đang rối loạn vênh giá nội ngoại đẩy giá lên cao do chủ trương tai hại là độc quyền vàng miếng SJC một cách giả tạo để nhóm lợi ích Ngân hàng hốt tiền làm giàu bất chính, làm đổ bể hàng trăm ngàn doanh nghiệp, thất thu lớn cho ngân sách, gây thiệt hại cho người dân trong việc mua - bán - thanh toán - cất trử - gửi tiền, vàng là không hề nhỏ. Gần đây, Quốc tế đã xếp Thống đốc Nguyễn Văn Bình trong 10 thống đốc kém nhất Thế giới và hạ bậc một loạt các Ngân hàng thương mại của Việt Nam, làm cho uy tín Việt Nam tiếp tục giảm sút trên thương trường Quốc tế.

TS.Lê Xuân Nghĩa lú lẫn đáng ngờ, phát ngôn tầm bậy khi nói về "Lộ trình" đúng hướng trong "Cuộc chiến" châm dứt vàng hóa, Đôla hóa.

[07.11.2012 18:38]
NĐ: Trong năm 2012, Quốc tế đã xếp Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình là một trong 10 thống đốc Ngân hàng kém nhất Thế giới. Từ chủ trương sai trái độc quyền vàng miếng SJC, quy định trần lãi suất huy động và ảo tưởng trong việc nghiêm cấm Vàng làm chức năng phương tiện thanh toán, hiểu sai cơ bản về chủ trương Vàng hóa, Đôla hóa của Chính phủ mà Thống đóc NHNN Nguyễn Văn Bình đang đi ngược lại nền kinh tế thị trường hàng hóa. Sự phụ họa của TS. Lê Xuân Nghĩa trong bài "Tiến tới chấm dứt gửi và cho vay ngoại tệ" trên báo Đầu tư là một sự lú lẫn đáng ngờ.

Hàng trăm thủy thủ của Vinashin & Vinalines vất vưởng ở nước ngoài kêu cứu

[27.12.2012 17:34]
NĐ: Không chỉ những con tàu ma khổng lồ của Vinashin & Vinalines đang biến thành rác biển, mà nay còn hàng trăm thủy thủ Việt Nam đang lênh đênh mắc kẹt tại các nước kêu cứu vì không tiền lương, tàu bị nợ không hoạt động đang bị đói rét cùng cực đe dọa đến mạng sống từng ngày. Lãnh đạo Vinashin & Vinalines cũng như Bộ sậu tham nhũng của Nhóm lợi ích trong Vụ án kinh tế Thế kỷ XXI tại Việt Nam phải trả lời ngay trước công luận và giải thoát gấp sự đày ải hàng trăm thủy thủ vô tội đang bị tra tấn vì đói rét.

Những con tàu "ma khổng lồ" của Vinashin đang biến thành rác biển

[05.12.2012 03:05]
NĐ: Nói một đằng làm một nẻo, tham nhũng quá trời vẫn một mực cho mình trong sạch nhưng lại luôn đổ tội cho "thế lực phản động, âm mưu diễn biến hòa bình, gây mất ổn định xã hội" là giọng lưỡi tráo trở lừa đảo đầy tinh vi xảo quyệt của Bộ sậu giặc Nội xâm. Thế lực này đang ngồi trên pháp luật, tung hoành đổi trắng thay đen, bắt tay với bọn bành trướng Trung Cộng, vi phạm nhân quyền, đàn áp bắt bớ giam tù những người dân vô tội, phá hoại nền Kinh tế - Văn hóa - Giáo dục - Xã hội Việt Nam. Hàng trăm ngàn tỷ đồng là máu thịt của Nhân dân Việt Nam đã bị thế lực đen đổ vào Tập đoàn Vinashin nay đang trở thành đống rác biển.

Nguyễn Quốc Minh Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tin mới-Tin mới-Tin mới 
CHÚC MỪNG CHÁU NGUYỄN THẢO CÁT TƯỜNG HỌC LỚP 1 TRƯỜNG FPT
CHÚC MỪNG BÀ CHỦ TỊCH HẠ VIỆN MỸ NANCY PELOSI VÀ TỔNG THỐNG ĐÀI LOAN THÁI ANH VĂN
NGÀY 31-7-2022: NHẬN ĐỊNH CỦA NGUYỄN QUỐC MINH (NGÀY ĐÊM) VỀ SỰ TUYỆT VỜI CHUYẾN CÔNG DU CỦA BÀ CHỦ TỊCH HẠ VIỆN MỸ ĐI THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI 5 QUỐC GIA CHÂU Á TRONG ĐÓ CÓ ĐÀI LOAN VÀO THÁNG 8-2022.
TẠI SAO CỐ TỔNG THỐNG SHIMON PERES CỦA ISRAEL ĐÃ NÓI VỚI PUTIN - KẺ XUA QUÂN NGA XÂM LƯỢC UKRAINE: MỸ SẼ THẮNG VÀ NGA SẼ THUA ?
ĐỌC "XÃ HỘI HÀI HÒA" CỦA TRUNG CỘNG: BIẾT ĐỂ SOI MÌNH, HIỂU ĐỂ RÙNG MÌNH
PHÁP TỔ CHỨC DUYỆT BINH NGÀY QUỐC KHÁNH 14-7
CỰU TỔNG THỐNG POROSCHENKO: TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TIN PUTIN, NHƯNG CŨNG ĐỪNG SỢ ÔNG TA
TIỂU SỬ CỐ THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN ABE SHINZO. NGÀY ĐÊM KÍNH CẨN CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH ÔNG ABE SHINZO VÀ NGƯỜI DÂN NHẬT BẢN !
BÍ ĐỎ - LOẠI QUẢ RẤT QUEN, MỆNH DANH QUẢ "TRƯỜNG SINH BẤT LÃO" BẢO VỆ TIM, TĂNG ĐỀ KHÁNG CỰC HAY
CHÚC MỪNG QUỐC KHÁNH HOA KỲ 4-7

 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Hãy coi con trai anh như một hoàng tử trong năm năm, một tên nô lệ trong mười năm và là một người bạn suốt cuộc đời.
Ngạn ngữ Ấn Độ.

Bản quyền thuộc về : Nguyễn Quốc Minh - Doanh nhân Ngày Đêm