Nguyen Quoc Minh - Doanh nhân Ngày Đêm http://www.ngay-dem.com

Hột mít phát nổ.
31.10.2010

Hãy cười vang để có sức khỏe .
Ha ha ha...nhớ bật loa và nối dây ra loa phường, quận... cùng cười . >>>


URL của bản tin này::http://www.ngay-dem.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=488

© Nguyen Quoc Minh - Doanh nhân Ngày Đêm contact: qm.ngaydem@yahoo.com