Nguyen Quoc Minh - Doanh nhân Ngày Đêm http://www.ngay-dem.com

TRÂN TRỌNG MỜI QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN NGHE CA KHÚC: ÁNH XUÂN - Thơ Nguyễn Quốc Minh - Nhạc TrầnThu Hường - Ca sỹ Thu Hường
20.03.2009

* * * * *
Ánh xuân đôi mắt em
Đăng đầy trên lối nhỏ .
Ánh xuân vương mắt anh
Cuốn hút không mờ phai .....

(Ánh Xuân - Thơ Nguyễn Quốc Minh)

 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

 xin Quý vị nhấp chuột vào :


Thơ : Nguyễn Quốc Minh
Nhạc : Thu Hường.
Ca sỹ : Thu Hường
Mã số:90513

 

 

URL của bản tin này::http://www.ngay-dem.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=162

© Nguyen Quoc Minh - Doanh nhân Ngày Đêm contact: qm.ngaydem@yahoo.com