Nguyen Quoc Minh - Doanh nhân Ngày Đêm http://www.ngay-dem.com

Mỹ cảnh cáo Trung Cộng chớ 'chia để trị' trong vấn đề Biển Đông
18.08.2012

NĐ: Tổ quốc lâm nguy, xin đừng vô cảm, gấp rút lắm rồi, Việt Nam cần có ngọn cờ hòa hợp dân tộc để đoàn kết các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và trên Thế giới, mới chiến thắng bè lũ bành trướng Trung cộng xâm lược và bọn tay sai, lật đổ ý thức hệ độc tài phát xít.  Video: Mỹ cảnh cáo Trung Cộng chớ 'chia để trị' trong vấn đề Biển ĐôngURL của bản tin này::http://www.ngay-dem.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1186

© Nguyen Quoc Minh - Doanh nhân Ngày Đêm contact: qm.ngaydem@yahoo.com